Oktoberfest Szczecin

2-4 października 2020

Regulamin wydarzeń plenerowych realizowanych w Alei Kwiatowej w Szczecinie w reżimie sanitarnym spowodowanym COVID-19.

Obowiązuje: od 30 września 2020

Niniejszy regulamin został opracowany w trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie komfortu osób biorących udział w wydarzeniach realizowanych przez Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zastosowanie się do wskazanych w nim regulacji:

 1. Wstęp na teren wydarzenia jest bezpłatny.
 2. Przed wejściem na wydarzenie plenerowe uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się regulaminem imprezy, który dostępny jest przy punkach kontrolnych.
  Wyznaczono dwa punkty kontrolne: 1. przy zegarze słonecznym, 2. przy Centrum Informacji Turystycznej.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego 1,5 m.
 4. Ilość osób przebywających na terenie wydarzenia jest ograniczona i wynosi 500 osób. Zastrzegamy sobie jednak możliwość zmiany maksymalnej liczby uczestników, jeśli będzie tego wymagać charakter wydarzenia lub sytuacja epidemiczna.
 5. Pokazy / koncerty realizowane w ramach wydarzenia odbywają w strefie wydzielonej (scena).
 6. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju przyjmujemy zasadę, że na zlokalizowanych podczas wydarzenia stolikach, przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi prosimy aby przy stolikach znajdowały się maksymalnie 4 osoby (siedząc po 2 na każdej stronie). W jednej hali może przebywać maksymalnie 37 osób.
 7. Na terenie wydarzenia dostępne są liczne stacje do dezynfekcji rąk (m.in. przy toaletach, przy halach i stoiskach gastronomicznych).
 8. Miejsca do spożywania posiłków są przygotowywane z zachowaniem dystansu społecznego i systematycznie dezynfekowane przez obsługę wydarzenia.
 9. Dla uczestników udostępnione są toalety zlokalizowane w wydzielonej strefie przy zegarze słonecznym.
  Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z toalety. Toalety są systematycznie dezynfekowane przez obsługę wydarzenia.
 10. Wejście i wyjście na teren wydarzenia odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego.
 11. Na terenie wydarzenia umieszczono plakaty informacyjne wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek.
 12. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do respektowania komunikatów przekazywanych przez organizatora i ich pracowników.
 13. Na terenie imprezy zabrania się:

a)używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;

b) nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;

c) prowadzenia działań o charakterze ideologicznym, politycznym, czy religijnym;

d) obrotu towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów;

e) sprzedaży towarów lub usług nieposiadających wymaganych zgód i atestów;

f) rzucania przedmiotami;

g) posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych;

h) stania w ciągach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych, które wyłączone są z miejsc przeznaczonych dla publiczności.

i) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu. Ze względów bezpieczeństwa na terenie imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych przez Organizatora) i używania otwartego ognia.

j) wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;

k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

l) zaśmiecania terenu wydarzenia;

m) niszczenia infrastruktury zarówno stałej i jak i czasowo rozstawionej przez Organizatora;

n) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.

14. Organizator może utrwalać za pomocą środków audiowizualnych i elektronicznych częściowo lub całkowicie przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy organizatora i jego sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, marketingowych oraz promocyjnych.

15. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4-20.12.2020

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Czytaj więcej

2-4 października 2020

Oktoberfest Szczecin

Czytaj więcej

5-28.06.2020

Kolorowa Aleja wychodzi w miasto

Czytaj więcej

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się