Jarmark Bożonarodzeniowy

14-23 grudnia 2018

Parter wydarzenia Jarmark Niepodległościowy

Projekt „Czysta Odra w Szczecinie”Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie do 2021 roku zrealizuje projekt inwestycyjny pn. „Czysta Odra w Szczecinie” Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 148 272 969,90 zł., natomiast wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 76 848 795,37 zł. Środki na realizację programu pochodzą z wkładu własnego Spółki oraz wsparcia z unijnego Funduszu Spójności. Projekt zakłada realizację 16 zadań inwestycyjnych na roboty wodociągowo-kanalizacyjne, zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania , a także zwiększenie ilości energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

  • Zakładane efekty realizacji projektu „Czysta Odra w Szczecinie”:
  • budowa ok. 24 km sieci kanalizacji sanitarnej;
  • modernizacja ok. 7 km kanalizacji sanitarnej;
  • modernizacja oczyszczalni ścieków „Zdroje”
  • modernizacja pompowni „Górny Brzeg” i „Białowieska”;
  • zakup 4 specjalistycznych pojazdów z wyposażeniem do czyszczenia i obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnych;
  • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo –kanalizacyjnymi;
  • wprowadzenie nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Więcej o projekcie na stronie: www.zwik.szczecin.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia

6-22.12.2019

Jarmark Bożonarodzeniowy

Czytaj więcej

13-14.04.2019

Jarmark Wielkanocny

Czytaj więcej

18-19.05.2019

Piknik Skandynawski

Czytaj więcej

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się